Easy Way Out


"it's my opinion", words you're never supposed to use
did she make an enemy of me, you know you do
now i'm stuck on a side you know i never chose
but it's all about taking the easy way out for you i suppose
forlorn escapist always chasing someone else
an anxious arsonist burning out yourself
an invisible man who's always changing clothes
cuz it's all about taking the easy way out for you i suppose
let me count the ways that i hate
(i fill you up, familiar too ??)
with the puzzle, with the problem
that i'm not gonna do
i heard you found another audience to bore
a creative thinker who imagined you were more
a new body for you who quickly decomposed
cuz it's all about taking the easy way out for you i suppose
cuz it's all about taking the easy way out for you i supposeCaptcha
Piosenkę Elliott Smith Easy Way Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Easy Way Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Easy Way Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Elliott Smith Easy Way Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.