Easy Way Out


I call your name but you never answer
You bend you head and run away
If it's not true I wish it were
Cos' we still talk but it's even worse

You don't even dare to look
into my eyes

In the past we used to talk
For so many hours
About things that only
We could understand

Now I wish I could forget all this
By closing my eyes

It never happens this way
Oh it would be too easy
Because there's no easy way out in friendship

Yesterday I dreamt I was
Swimming in a giant beer mug
And that you were trying to
Whisper something in my ear
It never happens this way
Oh it would be too easy
Because there's no easy way out in friendship

There were sometimes when I thought
We could have patched things up
Now I don't know

Things never happen the way
You thought they would happen anyway
So why try to find an easy
Easy way out in friendship
There's no easy, easy way out

I try to find an easy way out in everythingCaptcha
Piosenkę Tahiti 80 Easy Way Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Easy Way Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Easy Way Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tahiti 80 Easy Way Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.