Gliding Into Light and Knowledge


Where are my arms
I'm missing you ?
I'm missing pain and movement
Where is the sun
I ? you know you true
my flesh dissolves in movement
I'm gliding into light and knowledge
across an heaven ?
reveil mon solei
I ? you I ? you
your body is your movement
? du solei
you live here ? suffere here
you start new life today
we're gliding into light and knowledge
across an everlasting pasture
into the everlasting future
future futurefuture futureCaptcha
Piosenkę Eloy Gliding Into Light and Knowledge przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gliding Into Light and Knowledge, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gliding Into Light and Knowledge. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eloy Gliding Into Light and Knowledge w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.