The Lion Sleeps Tonight


Wee wee ooh wimoweh
Wee wee ooh wimoweh
Owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight,
in the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight
Wee wee ooh wimoweh,
wee wee ooh wimoweh
Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight,
near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight
Wee wee ooh wimoweh
Rrrrr, wee ooh wimoweh
Intermezzo
Hush, my darling, dont fear, my darling, the lion sleeps tonight,
hush, my darling, dont fear, my darling, the lion sleeps tonight
Owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimowehCaptcha
Piosenkę Elton John The Lion Sleeps Tonight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Lion Sleeps Tonight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Lion Sleeps Tonight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Elton John The Lion Sleeps Tonight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.