Songtekst van Elton John: The Lion Sleeps Tonight

The Lion Sleeps Tonight


Wee wee ooh wimoweh
Wee wee ooh wimoweh
Owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight,
in the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight
Wee wee ooh wimoweh,
wee wee ooh wimoweh
Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight,
near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight
Wee wee ooh wimoweh
Rrrrr, wee ooh wimoweh
Intermezzo
Hush, my darling, dont fear, my darling, the lion sleeps tonight,
hush, my darling, dont fear, my darling, the lion sleeps tonight
Owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh,
owimoweh, owimoweh, owimoweh, owimoweh
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Elton John The Lion Sleeps Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Lion Sleeps Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elton John The Lion Sleeps Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Lion Sleeps Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.