Otherworld


Where ere thou hast been,
Here or in yon world manifest
Canst thou tell
What is, or what was, or what is to come?
No thing shall last
And there are things that shall never change
History is written in blood,
Yet are battles really lost
On the battlefields?
Canst thou tell me whence thou comest
And where thou goest
And what is, or what was, or what is to come?
For everything remains as it never wasCaptcha
Piosenkę Eluveitie Otherworld przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Otherworld, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Otherworld. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eluveitie Otherworld w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.