Wild Wild West


Forty-seven dead beats living in the back street
North east west south all in the same house
Sitting in a back room waiting for the big boom
I'm in a bedroom waiting for my baby

CHORUS:
She's so mean but I don't care
I love her eyes and her wild wild hair
Dance to the beat that we love best
Heading for the nineties
Living in the wild wild west
The wild wild west

Mandy's in the backroom handing out Valium
Sheriff's on the airwaves talking to the DJ's
Forty-seven heartbeats beating like a drum
Got to live it up live it up
Ronnie's got a new gun

CHORUS

Now put your flags in the air and march them up and down
You can live it up live it up all over the town
And turn to the left, turn to the right
I don't care as long as she comes tonight

CHORUS

Heading for the nineties living in the eighties
Screaming in a back room waiting for the big boom
Give me give me wild west
Give me give me safe sex
Give me love give me love
Give me time to live it up

CHORUSCaptcha
Piosenkę Escape Club Wild Wild West przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wild Wild West, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wild Wild West. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Escape Club Wild Wild West w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.