A Touch Of Blessing


Climbing walls of an endless circle
Walking paths you never heard of
Struggling in an endless battle
Searching for a higher purpose
Drowning in betrayals river
The freezing cold will make you shiver
Join the world of greater learning
Crown me king and be my servants

Mislead by beauty
One you rarely find
So loving and friendly
It's one of a kind
Their arms wide open
Willing to take me in
No doubts in choosing
A world free from sin

All the dreams I had
All my future wishes
Put aside for a greater journey
All the things I planned
Left my friends so coldly
Put aside for a
HigherCaptcha
Piosenkę Evergrey A Touch Of Blessing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Touch Of Blessing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Touch Of Blessing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evergrey A Touch Of Blessing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.