Dutch Disease


dutch no-nukes movement
peaceful demonstrators
powerplant-blockage?
they just sit and wait
dragged away by cops
nearly no resistance
there's only their flowers
in the barbed wire
resistance in love and peace
authorities are very pleased
they call it 'a fair game'
that have never been the aim
dutch no-nukes actions
make only one thing clear
dutch disease or cancer?
authorities won't answer
the dutch disease won't be cured
it spreads its germs around
the nuclear lobby's lying
maybe that's why bricks are flying
don't fall asleep at the gate of your
local nuclear powerplant
you'll wake up with the pacifists
in a concentration campCaptcha
Piosenkę Ex Dutch Disease przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dutch Disease, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dutch Disease. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ex Dutch Disease w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.