Dead Breed


Like a ship lost at sea,
That's all we'll ever be,
A suicidal breed,
Shaped from this tainted life we live
So what can you tell me,
That I don't already know,
You're already my bottle of pills,
And companion as I go

This ripped up soul,
Will it ever change this life Iive,
No never

We're dying within,
'Cos we're living it our own way,
today, tomorrow
Tell me brother,
Will you ever bleed for me?

No deposit, No return,
Story of my life,
My anger hides within,
But will never cloud my eyes

Like a ship lost at sea,
That's all we'll ever be,
I've had enough of your world,
There's nothing you can tell me

This ripped up soul,
Will it ever change this life Iive,
No never

We're dying within,
'Cos we're living it our own way,
today, tomorrow
Tell me brother,
Will you ever bleed for me?
Will you ever bleed for me,
'Cos the only one who bleeds is me
Will you ever bleed for me?
As I die!Captcha
Piosenkę Facedown Dead Breed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dead Breed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dead Breed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Facedown Dead Breed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.