Solaris


I'VE BEEN FREEZING MY TIME
I'VE BEEN SLOWING MY BREATH
I'VE BEEN SAVING MY SOUL
I WANT YOU TO FREEZE TO
ARE YOU HAUNTING ME AGAIN?
ARE YOU THAWING OUT MY HEAD?
I WANT YOU TO GET OUT

I'M ON AN OCEAN THAT HAS A BRAIN AND MAKES US DREAM
I'M ON A MISSION TO WIPE IMAGINATION CLEAN
YOU GROW INSIDE ME DYING TIME AND TIME AGAIN
I'M ON A MISSION TO ESCAPE FROM WHAT MY LIFE HAS BEEN
WITHOUT YOU

I'VE BEEN HIDING IN SNOW
I'VE BEEN TREADING ON GHOSTS
ARE YOU HAUNTING ME AGAIN?
ARE YOU BURNING UP MY HEAD?
I WILL NEVER SOLVE ALGEBRA OF NEED
ANY THOUGHT JUST MIGHT TURN TO FLESH AND DRAG ME BACK TO LIFECaptcha
Piosenkę Failure Solaris przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Solaris, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Solaris. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Failure Solaris w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.