I Want To Be Like You


When I'm down, You are up for me
When I frown, You have a smile for me
And when I'm weak, You are strong for me
You are there for me
You're always there for me

When I fall, You will catch me
When I call, You're quick to answer me
And when I weep, You will weep with me
You are there for me
You're always there for me

Chorus:
(And I want to be like You)
Take my cross and follow after You
(I want to be like You)
Speak the truth in everything I do
(I want to be like You)
Leave the many to go and find the few
(I want to be like You)
I want to be like You

When I thirst, You will quench me
When I hunger, You are the bread for me
When I kneel, you already heard me
You are there for me
You're always there for me

When I cried, You were there, You heard my call
When I fell, You were there, You saw it all
On my knees, You came and rescued me
And now in everything I say and do
I want to be just like youCaptcha
Piosenkę Ffh I Want To Be Like You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Want To Be Like You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Want To Be Like You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ffh I Want To Be Like You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.