Koda Kumi's


I know that you lied to me
Using gentle words to shelter me
Your words were like a dream
But dreams could never fool me
It's now right to me

I'm acting so distant now
Turned my back as you walked away
But i was listening
That you fight your battles far from me
It's now right to me

” Don't you worry' cause i'll come back"
I could hear that you speaking as you walked through the door
I acted strong
To hide the pain
When I turned back the pages
Crying might have been the answer
What if i'd shed my tears and
Begged you not to leave?

But now i'm not afraid to do
What's in my heart

Those thousand words
Have never been spoken
So far away
I'm sending them to you wherever you are
Suspended on shiny wings

Those thousand words
Have never been spoken
They'll cradle you
Make you no longer dare seem
So far away
And hold you forever

The dream isn't over yet
I pretend and say I can't forget
I still live in my day
You've been there with me all the way
It's now right of me

"Don't you worry' cause i'll write to you
" I could see you speaking as
You looked away
I acted strong
To hide the love when i
Turned back the pages
Anger might've been the answer
But if i shook my head and said
That i can't wait

But now i'm not afraid to do
What's in my heart

Those thousand words
Have never been spoken
So far away
I'm sending them to you wherever you are
Suspended on shiny wings

Those thousand words
Have never been spoken
They'll cradle you
Make you no longer dare seem
So far away
And hold you forever

Those thousand words
Have never been spoken
La la la la
I'm sending them to you wherever you are (wherever you are)
Suspended on shiny wings

Those thousand words
Have never been spoken
La la la la
Make you no longer here
Feel like calling me
La la la la la haCaptcha
Piosenkę Final Fantasy Series Koda Kumi's przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Koda Kumi's, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Koda Kumi's. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Final Fantasy Series Koda Kumi's w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.