Morning Sky


Dreaming of the stars on high
That speak to me in secret sighs
Drifting on a breeze
Only I can feel and hear

~Musical Interlude~

Could it be the sacred wind
That's calling me to now begin
To walk into the dark
Copying the light of tomorrow

Beating of the wings up high
Beyond the earth, beyond the sky
Come now, don't hesitate
Don't look back we got to go now
Don't fear, you'll be safe from now on
Morning sky watching over all

Deep inside so silently my heart will speak
Weeping silently
Memories flickering and shimmering on
Endlessly

~Musical Interlude~

Keep me close to the path
Morning sky watching over all

Moving on the endless mountains up so high
Walk into the light
Your heart will see the path and you will find the way
Just wait and see
Moving on the endless sky up so high
Tomorrow
Will follow any route your promise is today
Just wait and seeCaptcha
Piosenkę Final Fantasy Series Morning Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Morning Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Morning Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Final Fantasy Series Morning Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.