Is It Too Late Now


Is it too late now to tell you that I love you or is there still a chance for me somehow
Oh they tell me now that you have found another
Darlin' please don't say it's too late now
[ fiddle ]
I know this heart of mine could never stand it
If I should hurt to give you up somehow
Oh won't you say you'll give me one chance dear
Darlin' please don't say it's too late now
Is it too late now to tell you
[ fiddle ]
Now I'll confess I know I've done you wrong dear
For teach you see inside of it somehow
All I ask of you is one more chance dear
Darlin' please don't say it's too late now
Is it too late now to tell youCaptcha
Piosenkę Flatt and Scruggs Is It Too Late Now przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is It Too Late Now, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is It Too Late Now. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flatt and Scruggs Is It Too Late Now w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.