Picture Of Bonnie


Bonnie look at the girdly I'll take a picture of you
Bonnie hold up the gun in your hand so deadly shiny and blue
Mhm mhm mhm mhm a picture of Bonnie
Bonnie smile at the camera for hist'ry we are a part of
Bonnie smile so the whole world will know a pretty the one that I love
Mhm mhm mhm mhm a picture of Bonnie mhm mhm mhm mhm
Bonnie stand in the sunlight you been in those shadows too long
I'll take a picture of you in the sun Bonnie that's where you belong
Mhm mhm mhm mhm a picture of Bonnie
Somewhere in pages of hist'ry there's a picture of lovin' affair
A picture of Miss Bonnie Parker lovingly taken by far
Mhm mhm mhm mhm a picture of BonnieCaptcha
Piosenkę Flatt and Scruggs Picture Of Bonnie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Picture Of Bonnie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Picture Of Bonnie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flatt and Scruggs Picture Of Bonnie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.