The Partys Over


I'm in love with a man, but the girl that he loves isn't me
I'll never see him again, and that's how it has to be
The party's over, it's time to call it a day,
They've burst your pretty balloon and taken the moon away
It's time to wind up the masquerade,
Just make you mind up, the piper must be paid
The party's over, the candles flicker and dim,
You danced and dreamed through the night,
It seemed to be right, just being with him
Now, you must wake up, all dreams must end,
Take off your make-up, the party's over, it's over, my friendCaptcha
Piosenkę Frank Sinatra The Partys Over przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Partys Over, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Partys Over. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Frank Sinatra The Partys Over w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.