You Didn't Try To Call Me


You didn't try to call me
Why didn't ya try, didn't ya try
Didn't ya know I was lonely?
No matter who I take home
I keep on callin' your name
And you
I need you so bad
You're The One, babe

Tell me, tell me
Who's lovin' ya now
'Cause it worries my mind,
And I can't sleep at all
I stayed home on Friday
Just to wait for your call
And you didn't try to call me

Why didn't ya try, didn't ya try
Didn't ya know I was lonely?
No matter who I take home
I keep on callin' your name
And you
I need you so bad
You're The One, babe

Tell me, tell me
Who's lovin' ya now
'Cause it worries my mind,
And I can't sleep at all
I stayed home on Friday
Just to wait for your call

I can't say what's right or what's wrong
But I love you
All ya gotta do is call me, babe
'Cause I want you

You make me feel
So excited, girl
I got so hung up on you
From the moment that we met,
That no matter how I try,
I can't keep the tears
From running down my face,
I'm all alone at my place

You didn't try to call me
Why didn't ya try, didn't ya try
Didn't ya know I was lonely?
(Baby )
Why didn't ya try, didn't ya try
(I say, please!)
Didn't ya know I was lonely?
I stayed home all afternoon, man
I was working on my car
I fixed the upholstery
I fixed the seat so it would tilt back
We were going to go to the drive-in
And you didn't call me, man
I waited, it was Friday night, I remember, man
It was nine o'clock and I was sitting on home
I was still watching television and you didn't try to call me
We'd been going steady for six weeks
And I thought you were my teen-age thrill
I thought you were my teen angel, man
But you didn't call me
I dig you so much, man, why didn't you call me
If you could have seen me in the afternoon
I was hung up, I even washed the car
I, I reprimered the right front fender, man
We were gonna go, we were gonna go out
And get some root beer afterwards, man
(Baby!)
And I was gonna show everybody my new carburettor
(Baby!)
And you didn't try to call me
(Girl!)Captcha
Piosenkę Frank Zappa You Didn't Try To Call Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Didn't Try To Call Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Didn't Try To Call Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Frank Zappa You Didn't Try To Call Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.