Every Reason To


I thought about the end today
The final chapter
The last scene
Ending what is here and what is now
And all there is to come
No hope for tomorrow, for today
Through all this talk, on how num
There's one just out of reach
On how numb, and you bet it shows, you bet it shows
Shake downs like these get old,
So now I take my heart in hand,
Bleach out the shades of detriment,
Branded with names that I resent,
Worship on your knees again
Wear it upon my sleeve the end
Ending what is here and what is now
And all there is to come
No hope for tomorrow, for today
Through all this talk, on how num
There's one just out of reach
On how numb, and you bet it shows, you bet it shows
Shake downs like these get old,
And you bet it shows, you bet it shows
In your eyes I can see
Tomorrow out of reach
This is detachment
In your eyes I can see
Tomorrow beyond meCaptcha
Piosenkę From Autumn To Ashes Every Reason To przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Every Reason To, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Every Reason To. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę From Autumn To Ashes Every Reason To w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.