Move Over


You say that it's over baby, Lord,
You say that it's over now,
But still you hang around me, come on,
Won't you move over

You know that I need a man, honey Lord,
You know that I need a man,
But when I ask you to you just tell me
That maybe you can

Please dontcha do it to me babe, no!
Please dontcha do it to me baby,
Either take this love I offer
Or honey let me be

I ain't quite a ready for walking, no no no no,
I ain't quite a ready for walking,
And whatcha gonna do with your life,
Life all just dangling ?

Oh yeah, make up your mind, honey,
You're playing with me, hey hey hey,
Make up your mind, darling,
You're playing with me, come on now!
Now either be my loving man,
I said-a let me honey, let me be, yeah!

You say that it's over, baby, no,
You say that it's over now,
But still you hang around me, come on
Won't you move over

You know that I need a man, honey, I told you so
You know that I need a man,
But when I ask you to you just tell me
That maybe you can

Hey! Please dontcha do it to me, babe, no!
Please dontcha do it to me baby,
Either take this love I offer,
Honey let me be

I said won't you, won't you let me be ?
Honey, you're teasing me
Yeah, you're playing with my heart, dear,
I believe you're toying with my affections, honey

I can't take it no more baby,
And furthermore, I don't intend to
I'm just tired of hanging from the end of a string, honey,
You expect me to fight like a goddamned mule
Wah, wah, wah, wah, honeyCaptcha
Piosenkę FULL TILT BOOGIE BAND Move Over przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Move Over, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Move Over. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę FULL TILT BOOGIE BAND Move Over w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.