Move Over


From the Album:
* Lovesweat

You say that it's over baby
You say that it's over now
But still you hang around me, come on
Won't you move over
You know that I need a woman
You know that I need a girl
But when I ask you to, you just tell me
Leave me be again
Please don't you do it to me babe, no
Please don't you do it to me babe
You can take this love I offer, or let me be
I ain't quite ready for walkin', no no no
I ain't quite ready for walkin'
What's a poor boy gonna do without
Without, this thing I'm in
Yeah, make up your mind
Darlin' you're playin' with me
Make up your mind
Darlin' you're playin' the fool
no need to play with me, lovin' woman
I said, let me honey, let me be
Honey let me be
I want you to let me be
Honey you're teasing me
girl you're playin' with my haert, babe
I believe you're toying
with my affections honey
I can't take it no more
And further more, I don't intend toCaptcha
Piosenkę Golden Earrings Move Over przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Move Over, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Move Over. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Golden Earrings Move Over w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.