If I Were A Killer


This is just a hypothetical story
Of someone, let's just say it's me
I'd gain acceptance for my murderous ways
By stalking a defenseless prey

If I were a killer, I'd smile just like the boy next door
If I were a killer, I'd say I do it for the poor
If I were a killer, You'd bring me victims more and more
If I were a killer!

Supreme Court would agree to hear my case
And find me innocent of crime
Holding public rallies to incite sympathy
Creative actuality

If I were a killer, I'd hide behind a doctor's door
If I were a killer, I'd scrape you off my office floorCaptcha
Piosenkę Galactic Cowboys If I Were A Killer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If I Were A Killer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If I Were A Killer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Galactic Cowboys If I Were A Killer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.