In A Lonely Room


Safe inside my mother's wom
A lonely boy in a lonely room
Raindrops hit on window glass
Looking out as people pass

I remember the past and how much it can hurt
Soaking in the depression for all that it's worth
Never wanting to leave, never wanting to stay

In a lonely room
Where the walls were a way to escape from the world
In a lonely room
I remember the pain that I felt from insideof my room

Hears a song and breathes a sigh
Sits and eats the humble pie
Wallows in the circumstance
Companionship is a mirror glance

I remember the past and how it hasn't changed
Always searching for answers, the questions remain
Never wanting to leave, never wanting to stay

In a lonely room
Where the walls were a way to escape from the world
In a lonely room
I remember the pain that I felt from insideof my room
In my room, In my room

Sittin' in darkness
I hear a whisper
I feel a presence
I hear a voice

Livin' in the darkness
I have a shadow
I feel a spirit
I feel the ghost
Never lettin' me go
Never lettin' me go
Never lettin' me go

I remember the past and how much it can hurt
Soaking in the depression for all that it's worth
Never wanting to leave, never wanting to stay

In a lonely room
Where the walls were a way to escape from the world
In a lonely room
I remember the pain that I felt from insideof my roomCaptcha
Piosenkę Galactic Cowboys In A Lonely Room przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In A Lonely Room, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In A Lonely Room. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Galactic Cowboys In A Lonely Room w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.