Tekst piosenki I Hate Myself: Drama In The Emergency Room

Drama In The Emergency Room


i can survive, but i don't know if i want to
turn off the machines i've sprung a thousand leaks
i can feel everything listen
get your fingers out from under my skin
just let me lay back and drip
paste up my parts and i'll be a bed-ridden frankenstein
with diseased mental faculty,
a depression you can't remedy with your scalpels,
your stitches, and stainless steel,
your arrogant radical zeal, i'm bleeding, infected, unsterile
i've got bags that you can't cure
Doctor! Doctor! Doctor, are you listening?
i'm trying to explain something, but you're not listening
like i can't speakCaptcha
Piosenkę I Hate Myself Drama In The Emergency Room przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Drama In The Emergency Room, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Drama In The Emergency Room. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę I Hate Myself Drama In The Emergency Room w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.