Stress


No one calls unless I leave
No one's home, the voice repeats

Kind hands wrapped around my neck
Sharp teeth biting in my back
Cold eyes burning laser beams
Oh! God, relieve me of this STRESS

A list from A to Z, this is too much for me
Don't want this mess, I must confess
I hate this stress

The more I work, the less I make
The less I learn, the more you take

Small lips telling big huge lies
White sores growing in my mouth
Red blood pouring from my heart
Oh! God, relieve me of this STRESS

I'm not your property, come on and set me free
Don't want this mess, I must confess
I hate this stressCaptcha
Piosenkę Galactic Cowboys Stress przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stress, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stress. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Galactic Cowboys Stress w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.