Stress


No one calls unless I leave
No one's home, the voice repeats

Kind hands wrapped around my neck
Sharp teeth biting in my back
Cold eyes burning laser beams
Oh! God, relieve me of this STRESS

A list from A to Z, this is too much for me
Don't want this mess, I must confess
I hate this stress

The more I work, the less I make
The less I learn, the more you take

Small lips telling big huge lies
White sores growing in my mouth
Red blood pouring from my heart
Oh! God, relieve me of this STRESS

I'm not your property, come on and set me free
Don't want this mess, I must confess
I hate this stressCaptcha
Liedje Galactic Cowboys Stress is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stressmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Stress downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stress in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.