State Executioner


State executioner, there's no hope,
for the men that hang on th eend of your rope
You think you're safe no-one can tell,
what they'll do when you get to hell

State executioner

Got the papers, you need your boss,
that man is not guilty you don't give a toss
Pull the lever, watch him swing,
state executioner, murderous king

State executioner, just the same,
as the people you kill in the government's name
Slip on the hood, open the hatch,
you're no better than those you dispatch

State executioner, punishing men,
although it's for ever and ever amen
Fame and fortune damnation you've got,
state executioner you should be shotCaptcha
Piosenkę GBH State Executioner przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke State Executioner, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki State Executioner. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę GBH State Executioner w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.