Tekst piosenki General Surgery: Grotesque Laceration Of Mortified Flesh

Grotesque Laceration Of Mortified Flesh


Your bowels infested - with embryonic mucus
Munch the saprogenic entrails - and desecrate the festered stiff

Ileum turns into lytic gore - devouring your skull
Collapsed internal parts - dislocated with a painful twitch

Pustulate, suppurate
Your innards now
A hot sticky mess
The oozing caress, of internal gases

Seeps out of your pores, a sickening, nauseating stench
Your cervix torn wide open - revealing a jelly mess
Your innards tumble out - in total disorderCaptcha
Piosenkę General Surgery Grotesque Laceration Of Mortified Flesh przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Grotesque Laceration Of Mortified Flesh, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Grotesque Laceration Of Mortified Flesh. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę General Surgery Grotesque Laceration Of Mortified Flesh w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.