Songtekst van General Surgery: Grotesque Laceration Of Mortified Flesh

Grotesque Laceration Of Mortified Flesh


Your bowels infested - with embryonic mucus
Munch the saprogenic entrails - and desecrate the festered stiff

Ileum turns into lytic gore - devouring your skull
Collapsed internal parts - dislocated with a painful twitch

Pustulate, suppurate
Your innards now
A hot sticky mess
The oozing caress, of internal gases

Seeps out of your pores, a sickening, nauseating stench
Your cervix torn wide open - revealing a jelly mess
Your innards tumble out - in total disorderCaptcha
Liedje General Surgery Grotesque Laceration Of Mortified Flesh is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Grotesque Laceration Of Mortified Fleshmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje General Surgery Grotesque Laceration Of Mortified Flesh downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Grotesque Laceration Of Mortified Flesh in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.