Fireman


Well they call me the fireman that's my name
Makin' my rounds all over town puttin' out old flames
Well everybody likes to have what I got I can cool 'em down when smolderin' hot
They call me the fireman that's my name

Last night they had a bad one a mile or two down the road
Well my buddy walked out and left this woman burnin' out of control
Well I was down there in bout an hour or so
With a little mouth to mouth she was ready to go
I'm the fireman that's my name
They call me the fireman
[ fiddle - guitar ]
I've got fire-engine red T-bird automobile
In a minute or less I can be dressed fit to kill
I work twenty-four on and twenty-four off
When they get too hot they just give me a call
I'm the fireman that's my name
They call me the fireman
They call me the fireman that's my nameCaptcha
Piosenkę George Strait Fireman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fireman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fireman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Strait Fireman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.