Write This Down


I never saw the end in sight; fools are kind of blind
Thought everything was going alright, but I was running out of time
'Cause you had one foot out the door, I swear I didn't see
But if you're really going away, here's some final words from me

Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know,
Tell yourself I love you and I don't want you to go, write this down
Take my words, read 'em every day, keep 'em close by, don't you let 'em fade away,
So you'll remember what I forgot to say, write this down

I'll sign it at the bottom of the page, I'll swear under oath
'Cause every single word is true, and I think you need to know,
So use it as a bookmark, stick it on your 'frigerator door,
Hang it in a picture frame up above the mantel where you'll see it for sure

Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know,
Tell yourself I love you and I don't want you to go, write this down
Take my words, read 'em every day, keep 'em close by, don't you let 'em fade away,
So you'll remember what I forgot to say, write this down

You can find a chisel, I can find a stone
Folks will be reading these words, long after we're gone

Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know,
Tell yourself I love you and I don't want you to go, write this down
Take my words, read 'em every day, keep 'em close by, don't you let 'em fade away,
So you'll remember what I forgot to say, write this down

Oh I love you and I don't want you to go, baby write this downCaptcha
Piosenkę George Strait Write This Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Write This Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Write This Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Strait Write This Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.