Get Along With You


I don't get along
With people who aren't kind
I don't get along
With folks with only money on their minds

And I don't get along with someone
Who's always trying to tell me what to do
But on and on
I get along with you

Well I don't like
People always tellin' me that I should change
They get simple lives
and they think they've got my life to rearrange

But they don't understand
Exactly what love boils down to
Cause on and on
I get along with you

Well all it takes to please me
Is waking in the morning feeling you by my side
And all I ever needed
Is knowin' that I'm needed in your life

I may not do
All the things that other people want me to
But on and on
I'll get along with you

Yeah on and on
I'll get along with youCaptcha
Piosenkę George Strait Get Along With You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Get Along With You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Get Along With You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Strait Get Along With You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.