Differences


Chorus:
my whole life has changed

Since you came in
I knew back then you were that special one
I'm so in love so deep in love you make my life complete
you are so sweet no one competes
glad you came into my life
you blind me with your love
with you I have no sight

Verse 1
Girl you open me,
I'm wide open and
I'm doing thangs I never do but
I feel so good,
I feel so good
why it take so long for me finding you
this is my story and
I'm telling you it's not fiction
it's surely a fact without you
right here having my back
I really don't know just where I'd be at

Chorus

Veres 2
I analyzed myself
I was buck wild never thought about settling down
but all the time I knew
I was ready but not with all my friends around
but girl I put you first
now you made me help mold me turned me into a man
I'm so responsible and I owe it all to you

Chorus

Verse 3
God blessed me girl
he was good to me when he sent you
I'm so happy baby share my world
I'm so in love
I'm addicted to your love baby

ChorusCaptcha
Piosenkę Ginuwine Differences przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Differences, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Differences. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ginuwine Differences w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.