I'll Wait For You


[Chorus]

We can make this just the two of us,
Allow the world allow the crowds and all the fuss,
I'll wait for you just like you taught me to

[Verse]

Lets take it outside,
I couldn't bring myself to dance with you last time,
Whisper all these things right in my ear,
Lets get a car any car away from here

Maybe we can hold hands,
Follow me and we can walk to the white sands,
I never thought you would choose a guy like me,
I'm not keen not mean not much to see

[Chorus]

[Verse]

Follow me for four years,
And live a life full of love full of no tears,
Perhaps together, yeah, we can buy a car,
Drive until it's dark

Walk with me outside,
Tell me that it's all lies,
Tell me that your all mine,

I never Knew, how it feels to ruin everything going for you
I'm out of space, out of time I'm not alright

[Chorus]Captcha
Piosenkę Glamour For Better I'll Wait For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'll Wait For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'll Wait For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Glamour For Better I'll Wait For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.