Geronimo


Yeah, I been burned
Guess I'll never ever learn
I get carried away
Having tasted better days
From the moment we met
I find it hard to forget
Because my heart remembers

Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all

No more waiting
It's my turn
Got a wing-span I have earned
It's amazing what's acheived
When you've chosen to believe
Haven't got there yet
No, not the safest of bets
Still, my heart surrenders

Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all
Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all
Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all
Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all
Willing to risk it all
Willing to risk it all
And ready for sure to fallCaptcha
Piosenkę Greg Cherone Geronimo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Geronimo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Geronimo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Greg Cherone Geronimo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.