Let the Shunshine In


We starve-look at one another short of breath
walking proudly in our winter coats
wearing smells from laboratories

facing a dying nation of moving paper fantasy
listening for the new told lies
with supreme visions of lonely tunes

singing our space songs on a spider web sitar
life is around you and in you
answer from timothy leary deary

let the sunshine in
let the sunshine in
the sunshine in

let the sunshine in

let the sunshine inCaptcha
Piosenkę Hair Let the Shunshine In przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let the Shunshine In, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let the Shunshine In. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hair Let the Shunshine In w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.