Family Man


She had sulky smile
She took her standard pose as she presented herself
She had sultry eyes, she made it perfectly plain that she was his
For a price

But he said "Leave me alone, I'm a family man
And my bark is much worse than my bite"
He said "Leave me alone, I'm a family man
But if you push me too far I just might"

She wore hurt surprise as she rechecked her make-up to protect herself
Dropped her price and pride she made it totally clear that she was his
For a night

She gave him her look, it would have worked on any other man around
He looked her up and down, she knew he couldn't decide if he should
Hold his ground

She turned, tossed her head unlike her opening move, her final exit line
He waited much too long but by the time he got his courage up she was gone
Then he screamed "Leave me alone, I'm a family man
And my bark is much worse than my bite"
He said "Leave me alone, I'm a family man
But if you push me too far, I just mightCaptcha
Piosenkę Hall & Oates Family Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Family Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Family Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hall & Oates Family Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.