Me And Mrs Jones


Me and Mrs Jones, we got a thing going on,
We both know that it's wrong
But it's much too strong to let it cool down now
We meet ev'ry day at the same cafe,
Six-thirty I know she'll be there,
Holding hands, making all kinds of plans
While the jukebox plays our favorite song
Me and Mrs, Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones,
Mrs Jones got a thing going on,
We both know that it's wrong,
But it's much too strong to let it cool down now
We gotta be extra careful that we don't build our hopes too high
Cause she's got her own obligations and so do I,
Me, me and Mrs, Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones,
Mrs Jones got a thing going on,
We both know that it's wrong,
But it's much too strong to let it cool down now
Well, it's time for us to be leaving,
Iit hurts so much, it hurts so much inside,
Now she'll go her way and I'll go mine,
But tomorrow we'll meet the same place, the same time
Me and Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs JonesCaptcha
Piosenkę Hall & Oates Me And Mrs Jones przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Me And Mrs Jones, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Me And Mrs Jones. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hall & Oates Me And Mrs Jones w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.