Visionary


Panhandle, pedal faster
Playing card, listen, master
Pointed gun, aim to please
No one talking, no one sees
Take a stand and collect
Images and imageless
Think in rhymes every time
Someone was a friend of mine

Visionary, in a cage, londonderry
Visionary, foggiest notion, visionary
Visionary
Strip away the silver and the gold

Torn up stories in your cage
Never time to be a sage
So sublime
Growing old before your timeCaptcha
Piosenkę Hasker Da Visionary przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Visionary, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Visionary. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hasker Da Visionary w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.