Blindfolded Visionary


Cut my hair with a kitchen knife, he
Was a blindfolded visionary everything
And nothing was going on in his precious
Head, overfed on ;

Chemicals and conversation

A speeding train without a station

Crashed at my event-horizon

Feeling for the switch to turn his eyes on
And in the news, they have to say he is a
Blinfolded visionary I scrape the clouds
Of rouge from his face and he?s white as
NoiseCaptcha
Piosenkę All About Eve Blindfolded Visionary przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blindfolded Visionary, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blindfolded Visionary. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All About Eve Blindfolded Visionary w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.