Don't Complain


Girls always try to impress everyone
as they come their way
They all want to believe
that the boys will change if they like what they see
Girls try and like to think that

Everyone tries to be like them
and everyone wants to be the same
so why don't they just wise up to the truth
and don't complain and complain
Every girl wants to have it all
Every girl needs to have some fame
But why don't they just shut their pretty mouths
and don't complain and don't complain

Girls always want
to take everything as they come their way
They won't admit it
but the games that they play underline who they really are

They'll take and I'll craw another hundred miles
for their kiss, for their touch, for their breath, for their love
and what I don't understand,
is when they're board they leave a man
Girls think that…

Everyone tries to be like them
and everyone wants to be the same
so why don't they just wise up to the truth
and don't complain and complain
Every girl wants to have it all
Every girl needs to have some fame
But why don't they just shut their pretty mouths
and don't complain and don't complain

What do you want? (Yeah, yeah yeah)Captcha
Piosenkę Heavy Trevy Don't Complain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Complain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Complain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Heavy Trevy Don't Complain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.