Save The Best For Last


Sometimes the snow comes down in June
Sometimes the sun goes round the moon
Just when I thought a chance had passed
You went and saved the best for last

All of those nights you came to me
when some silly girl had set you free
You wondered how you'd make it through
I wondered what was wrong with you

Cause how can you give your love to someone else
and share your dreams with me
Sometimes the very thing you're looking for
is the one thing you can't see

And now that we're standing face to face
isn't this world a crazy place
Just when I thought a chance had passed
you went and saved the best for lastCaptcha
Piosenkę Heavy Trevy Save The Best For Last przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Save The Best For Last, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Save The Best For Last. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Heavy Trevy Save The Best For Last w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.