Quest Of Heroes


Just here stand all the valorous tonight
Sitting all around a magic table round
Brave men comes to Arthur's court
Hoping to be chosen as members court

They're telling about their trips and adventures
Revelation of force bravery and honour
Brave men had fighted face to face
But no one will see a new dawn of peace

Only the chosen one will find the Holy Grail
Only misery and pain for who will fail
Only the chosen one will find the Holy Grail
No one will come back to sit at the round table againCaptcha
Piosenkę Holy Knights Quest Of Heroes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Quest Of Heroes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Quest Of Heroes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holy Knights Quest Of Heroes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.