Tear Down The Walls


He puts on a face
And walks out through the door
What lies behind the mask
He's trying to ignore
Inside he holds a child
That one he used to be
But is no more

She lives in a fairy tale
Her life's not what it seems
She's just a paper doll
Like in the magazines
Trying so hard to hide
The bitter pain she feels
But it won't go away
She knows that it's so real

Run
But there's nowhere to hide
Run
From what you feel inside
Jesus is all we really need
He can release us
And set the captives free
He wants to
Tear down the walls

He walks up to the grave
In memory of the dead
He thinks of all the things
He wished that he had said
So now he lives to bear
The weight of all his guilt
Within the confines of the walls
That he has built

Tear down the walls
Tear down the walls

Run
But there's nowhere to hide
Run
From what you feel inside
Jesus is all we really need
He can release us
And set the captives free
He wants to free us
If we would just believe
And let Him
Tear down the wallsCaptcha
Piosenkę Holy Soldier Tear Down The Walls przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tear Down The Walls, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tear Down The Walls. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holy Soldier Tear Down The Walls w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.