Forever More


I'm sitting on my own by the fire again
and the healing is turned on
I've been just out drinking and I feel my mind is gone
and the flames are dancing like a ballerina
reminding me of you
and the night that we fell through the mist
and we made one out of two yeah
and I think I'm going to go out and buy a diamond
and I think I'm going to dress you up in white
forever more forever more forever more forever more
I like a drink that takes some time to settle
it's worth the wait and it tastes just like a dream
and my soul is full of gold and precious metals
and my heart is singing a song thats never been
and I think I'm going to go out and buy a diamond
and I think I'm going to dress you up in white
forever more forever more forever more forever more
and the first night that we made love was so wrong
and the night that we got drunk to write this song
and the friends we couldn't tell what's going on
took us to a place where we belong, where love is strong
love be strong, love grows strong ah
forever more forever more forever more forever moreCaptcha
Piosenkę Hothouse Flowers Forever More przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Forever More, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Forever More. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hothouse Flowers Forever More w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.