Satellites And Astronauts


Since the day of my departure
I've been stumbling through reality
I play my symphony in reverse
In search for that special path

Be gentle to the tear in this I
Lonesome arms, lost its wings again

Buy me a trip to the moon
So I can laugh at my mistakes
I can see the end from here
From this perspective it looks kind of silly
Satellites and astronauts
Tell me there are greater things ahead

Make me feel like a man
A silent cry from the middle of hell
I - the irony - I promise, I'll be mature
So please, invite me to your shelter again

Been hiding since I heard "never"
Take me back to yesterday, I need to grow

Steal my mask and make me pay
I need a new skin
I'm going insaneCaptcha
Piosenkę In Flames Satellites And Astronauts przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Satellites And Astronauts, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Satellites And Astronauts. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę In Flames Satellites And Astronauts w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.