Saturn 5


Lady take a ride on a Zeke 64, Jerry wants to be a rockette
That's a popular misconception, says we haven't seen anything yet
Laying down the lifeless corpse of President 35
The lady crying by his side is the most beautiful woman alive

SATURN 5, YOU REALLY WERE THE GREATEST SIGHT
STRETCHING OUT ON A SUMMER'S DAY
HOUSTON, IT'S CALLING ME BACK TO HER

Lady take a ride on a Zeke 64, Jerry wants to be a rockette
That's a popular misconception, says we haven't seen anything yet
Laying down the lifeless corpse of President 35
The lady crying by his side is the most beautiful woman alive

SATURN 5, YOU REALLY WERE THE GREATEST SIGHT
STRETCHING OUT ON A SUMMER'S DAY
HOUSTON, IT'S CALLING ME BACK TO HER
AN EAGLE LANDS, AND A PLANET FULL OF PEOPLE RAISES it's HANDS
ALL HAIL THE MEN WHO WILL WALK UP IN HEAVEN TODAY

Monochrome TV, all the things you ever represented to me
Take me once more, take me to heaven again

SATURN 5, YOU REALLY WERE THE GREATEST SIGHT
STRETCHING OUT ON A SUMMER'S DAY
HOUSTON, IT'S CALLING ME BACK TO HER
SATURN 5, YOU REALLY WERE THE GREATEST SIGHT
STRETCHING OUT ON A SUMMER'S DAY
HOUSTON, IT'S CALLING ME BACK TO HERCaptcha
Piosenkę Inspiral Carpets Saturn 5 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Saturn 5, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Saturn 5. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inspiral Carpets Saturn 5 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.