Tell Me A Lie


Album: Sweet and Sassy
Composer: Micky Buckins / Barbara Wyrick

Tell me a lie
Say I look familiar
Though I know that you don't even know my name
Tell me a lie
Say ya just got into town
Even though I've seen you here before
Just hangin' around

Umm, tell me a lie
Say you're not a married man
‘Cause you don't know I saw you
Slip off your wedding band
Ooh, tell me a lie
Say ya got no place to stay
But you'll be glad to drive me home
‘Cause it's on your way

Tell me a lie
When you take me home
(Tell me a lie)
I don't really want to spend the night alone
Tell me a lie
Don't worry about my sorrow
You'll be long gone tomorrow
And you won't have to see me cry
Just tell me a lie

Tell me a lie
Come on, tell me that you need me
And I'll pretend that it's for real
The way you want me to
Please, tell me a lie
When you're lying close beside me
And whisper when you hold me
Sweet words “I love you”

Ooh, tell me a lie
When our night is almost over
And make it easy on us both
When it's time for you to go
Come on, tell me a lie
Say you'd really like to stay
Just tell me one more lie
That you'll be back one day

Tell me a lie
When you take me home
(Tell me a lie)
I don't really want to spend the night alone
Tell me a lie
Don't worry about my sorrow
You'll be long gone tomorrow
And you won't have to see me cry
Just tell me a lieCaptcha
Piosenkę Janie Fricke Tell Me A Lie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tell Me A Lie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tell Me A Lie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Janie Fricke Tell Me A Lie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.