Angel


You cannot be certain,
You cannot be sure.
All those times that I took for granted left me wanting more.
Now that I've awoken, I'm ready to adore though my heart is broken I'm brighter than before.

Won't somebody tell me where is the love?
I know when I see her face, she will soon replace the pain that I've uncovered.
Where is love?
And why does it hurt so much?and will I measure up if I get to hold her?
The angel on my shoulder

You can be disheartened, made a fool again,you cant'see the future, and who knows how this ends.
Now I hear you calling,the dance has begun,
Head and heals I'm falling are you gonna be the one.

Tell them already but we tell them again,

Thell dem already but we thell dem again,
How she left me and she gone away.she left me and she gone away.

Won't somebody tell me where is the love?
I know when I see her face, she will soon replace the pain that I've uncovered.
Where is love?
And why does it hurt so much?and will I measure up if I get to hold her?
The angel on my shoulderCaptcha
Piosenkę Javier Colon Angel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Javier Colon Angel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.