Breathe


A minute,
A second,
A half-life,
A minus,
A segment,
A blinder,
Elective detention
It's secession time,
Paid for by cutting backwards
It's election time,
Letting every insult become presidential injury

(I'm begging you just hold my head up)

This last disgrace,
Breathe in my face,
Bleed in distaste,
Bless this amen
Your final lesson

A minute,
A second,
A half-life,
A minus,
A second
Reminder,
Selective attention
It's secession time,
Paid for by cutting backwards
It's election time,
Letting every insult be accepted into history

(I'm begging you just hold my head up)
This last disgrace,
Breathe in my face,
Bleed in distaste,
Bless this amen
Your final lesson
(Now)

This last disgrace,
Bless this amen
Final lesson
(Now)Captcha
Piosenkę Jawbox Breathe przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Breathe, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Breathe. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jawbox Breathe w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.